Perepau Ximenis

Perepau Ximenis
Lloc on fas classes d'acordió
A Argelaguer, a Salt i a altres llocs si convé